Motorfestival 2021
Motorfestival Stryn - Vi avventer litt hva myndigheter sier. Følg med..
Det er akkurat nå litt uklart hva vi skal gjøre vdr. årets arrangement. Vi vil komme tilbake så snart vi får en avklaring fra offentlig myndigheter.

Motorfestival Stryn 4. -6. juni 2021.

Med vennlig hilsen
Jørn Sønsterudbråten
Arrangementsansvarlig